welkom
historiek
optredens
activiteiten
boekingen
fotos
festival
linkd
Een kort relaas...
   

Meer dan vijftig jaar geleden besloten enkele jongeren een volkskunstgroep op te richten. Op 24 oktober 1948 werden de statuten door het eerste bestuur goedgekeurd. Aanvankelijk heette de groep Gudrun. Later werd het Reynout, één van de vier Aymondskinderen, in de Ros Beiaardstad Dendermonde welbekend!

In 1949 werd ook gestart met het vendelzwaaien. In 1966 werd het vendel– en trommelkorps gesticht. Op 27 mei 1976 zag het Dendermonds Marionettentheater ‘Kalleke Step’ het levenslicht. Intussen is Reynout v.z.w. uitgegroeid tot een volwaardige volkskunstgroep. De vele binnen– en buitenlandse optredens en tournees getuigen hiervan.

foto

Met hart en ziel bracht Reynout traditionele en nieuwe volksdansen begeleid door het Reynout muziekensemble. De vlammende vaandels die onder luid trommelgeroffel de lucht doorklieven maken eveneens deel uit van het programma. Dat Reynout gastvrij is zal niemand ontkennen. Op feesten en festivals nodigde Reynout reeds tal van binnen– en buitenlandse groepen uit.

Zo organiseerde Reynout jaarlijks een meiboomplanting (sinds 1979) en om de vijf jaar werd een groots Festival op getouw gezet (1973-1979-1983-1988-1993-1998-2003-2008 en 2014)

Jaarlijks organiseert Reynout een Festivalavond in augustus (sinds 1985) telkens met ondertussen een indrukwekkend aantal binnen- en buitenlandse groepen.